PŘEDNÁŠEJÍCÍ

MUDr. Marie Bulíčková
Absolventka II. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Atestace z chirurgie, tělovýchovného lékařství, rehabilitační a fyzikální medicíny, od roku 2010 se věnuje letecké medicíně. Členka výboru České společnosti tělovýchovného lékařství.
Pracuje jako vedoucí lékař Oddělení tělovýchovného lékařství a lékař Rehabilitačního oddělení Oblastní nemocnice Kolín a.s.
Zabývá se onemocněním pohybového aparátu, léčí pacienty s neurologickými i interními diagnózami. Zaměřuje se na využití pohybu v terapii širokého spektra onemocnění, udržení zdatnosti do vysokého věku a propojení pohybových aktivit s nástrahami současného životního stylu. Pečuje o sportovce všech úrovní od
dětského do seniorského věku.
Spolupráce: basketbalový tým BC Geosan Kolín / Kooperativa NBL, Český svaz taekwondo WTF, TJ Sokol Kolín, 2013-2014 lékařka Novis team / rychlobruslení.


Mgr. Martina Karbanová
Vystudovala obor Nutriční terapeut na 1. LF Karlovy univerzity, magisterský titul získala v navazujícím magisterském studiu v oboru Nutriční specialista v Brně.
Pracuje jako nutriční terapeutka na 3. interní klinice a na Klinice dětského a dorostového lékařství VFN v Praze. Ve své praxi se zabývá širokým spektrem nutriční terapie - výživou u dětských i dospělých obézních pacientů, pacientů s cukrovkou 1. a 2. typu, dětskými neprospívajícími pacienty či pacienty s poruchami příjmu potravy. Věnuje se výuce studentů oboru nutriční terapie. Přednáší na lékařských i nelékařských kongresech v ČR i zahraničí. Současně studuje doktorské studium na LF Karlovy univerzity v oboru Fyziologie a patofyziologie člověka.


PhDr. Natálie Koubková
Fyzioterapeutka a nutriční terapeutka, studentka doktorského studia oboru Kinantropologie na FTVS UK, magisterského studia oboru Nutriční specialista na 1. LF UK. Pracuje na III. interní klinice VFN a 1.LF UK a má vlastní soukromou praxi.
Je fyzioterapeutka reprezentace handicapovaných sportovců v Boccie, trenérka juniorské a seniorské reprezentace v synchronizovaném plavání a 10 let vrcholovým sportovcem v synchronizovaném plavání s účastí na evropských a světových soutěžích.


doc. MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.
Předseda České společnosti tělovýchovného lékařství a vědecký sekretář České obezitologické společnosti, člen Lékařské komise ČOV. Tělovýchovný lékař, obezitolog, endokrinolog. Věnuje se přes 20 let redukčním programům a preskripci pohybových programů osob s různým omezením obezita, cukrovka,
vysoký krevní tlak, osteoporóza a dalších.
Vydává noviny Obesity NEWS – www.obesitynews.cz


Tamara_Hrachovinova-(1).pngPhDr. Tamara Hrachovinová, Ph.D.

Klinická psycholožka Diabetologického centra IKEM a odborná asistentka na katedře psychologie filozofické fakulty  Univerzity Karlovy. Má velké zkušenosti s pacienty s cukrovkou, obezitou, ale i poruchy příjmu potravy.

 

Mgr. Bc. Karel Dobroslav Riegel, Ph.D.
Vystudoval psychologii na Filosofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a tělesnou výchovu a sport na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity v Brně. Nyní pracuje jako psycholog na III. interní klinice VFN v Praze, kde pečuje o pacienty s obezitou a diabetem a Klinice adiktologie VFN v Praze na mužském lůžkovém oddělení pro léčbu závislostí. Ve své terapeutické a výzkumně-publikační činnosti se specializuje na pacienty s poruchami osobnosti. Působí také jako odborný asistent na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde obdržel titul Ph.D. v oboru Lékařská psychologie a psychopatologie.


Mgr. Aneta Hásková
Vystudovala bakalářský obor Nutriční terapeut a navazující magisterský obor Nutriční specialista na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy.
Pracuje jako nutriční terapeutka na 3. interní klinice Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Ve své praxi poskytuje nutriční péči pacientům s obezitou a diabetes mellitus 1. a 2. typu. Podílí se rovněž na výuce studentů nutriční terapie na 1. LF UK. Přednáší na lékařských i nelékařských kongresech v ČR. Současně studuje doktorské studium na 1. LF Univerzity Karlovy v oboru Fyziologie a patofyziologie člověka.


MUDr. Vladimír Tuka, Ph.D.
Je absolventem 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v oboru Všeobecné lékařství. Získal specializovanou způsobilost v oboru kardiologie. V současné době pracuje jako odborný asistent a sekundární lékař na 3. interní klinice – klinice endokrinologie a metabolismu. Současně poskytuje kardiologické konzultace ve VŠTJ Medicína Praha, o.s.
Dlouhodobě se věnuje kardiovaskulární rehabilitaci a zejména pohybové aktivitě u pacientů s kardiovaskulární problematikou.
Je členem České kardiologické společnosti, České obezitologické společnosti, České společnosti tělovýchovného lékařství a České internistické společnosti.


Mgr. Jana Havrdová 
Prezidenta a zakladatelka České komory fitness, z.s. a Českého svazu aerobiku a fitness FISAF.cz, z.s. , členka představenstva Hospodářské komory. V posledních letech se věnuje rozvoji Fitness a vzdělávání ve fitness v rámci ČKS. Moderuje v České televizi pořad Sama doma.
 


sadilkova-(1).jpg

Mgr. Aneta Sadílková
Vystudovala bakalářský obor Nutriční terapeut a navazující magisterský obor Nutriční specialista na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Pracuje jako nutriční terapeutka na 3. interní klinice Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Ve své praxi poskytuje nutriční péči pacientům s obezitou, kardiovaskularním onemocněním, diabetes mellitus 1. a 2. typu. Podílí se rovněž na výuce studentů nutriční terapie na 1. LF UK. Přednáší na lékařských i nelékařských kongresech v ČR i zahraničí.


Vetrovska.jpgMgr. et Mgr. Renata Větrovská Ph.D.
Vystudovala magisterský obor fyzioterapie a magisterský obor pracovní a tělesná výchova osob se zdravotním postižením na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze. Na 1. LF UK obdržela titul Ph.D.  v oboru Fyziologie a patofyziologie člověka, kde obhájila práci na téma Fyziologické aspekty měření složení těla. Pracuje jako fyzioterapeut a trenér se specializací na obézní dospělé i děti ve svém soukromém sportovním centru. Dále pak působí jako odborný asistent na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy a na soukromé vysoké škole tělesné výchovy a sportu Palestra, zároveň je školitelkou a lektorkou řady kurzů a speciálních pohybových programů pro děti, dospělé i seniory.